Suomen Klubitalot ry

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Suomen Klubitalot ry:n kuuluu 24 Suomessa toimivaa Klubitaloa.

Suomen Klubitalot ry:n tehtävänä on:

  • Suomen Klubitalojen aseman vahvistaminen mielenterveystoimijoiden keskuudessa
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Jäsentalojen informoiminen sosiaali- ja terveyslakien ja säädösten muutoksista sekä vaikutuksista
  • Klubitalotoiminnan vaikuttavuudesta tiedottaminen
  • Yhteistyön tekeminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa
  • Klubitalojen toiminnan tukeminen ja toimintatapojen kehittäminen
  • Yhteneväisten laadun seurannan menetelmien ylläpitäminen ja levittäminen
  • Kansainvälinen yhteistyö

”Klubitalojen unelmana on, että mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi yhteiskunnassa arvostettu ja
tasavertainen ystävä, naapuri, työkaveri ja opiskelutoveri.”

 Sieppaa

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot sote- ja maakuntauudistuksessa
- Kuntoutujien kokemuksia ja toiveita (Esko Hänninen 2017)