Suomen Klubitalot ry

SUOMEN KLUBITALOT RY ETSII PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ
3-VUOTISEEN HANKKEESEEN

Suomen Klubitalot ry on saanut STEA:n rahoituksen 3-vuotiselle ”Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön” – hankkeelle, joka alkaa huhtikuussa 2018 ja päättyy maaliskuussa 2021. Hankkeen yleistavoitteena on tukea ja edistää järjestön jäsenklubitalojen toimintaa ja vahvistaa niiden kykyä vastata kuntoutujajäsentensä tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin erityisesti maakunta- ja sote – uudistuksiin liittyen.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen Verkon vahviste – hankkeen toteutuksesta vastaavaa projektipäällikköä ja projektityöntekijää. Projektipäällikön tehtävänä on hankkeen toiminnan toteutuksen organisointi ja johtaminen. Projektipäällikön työparina toimii projektityöntekijä, jonka erityisenä vastuualueena on yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnitelman valmistelu ja käytännön viestintä- ja koulutustoimenpiteet. Hankkeen toimisto sijaitsee Helsingissä, työ vaatii matkustusvalmiutta.

Työ tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua monipuolisesti keskeisten yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavien tahojen kanssa, jatkuvaan henkilökohtaisen osaamisen kehittymiseen, myötävaikuttaa yhteisöllisen klubitalotoiminnan vahvistumiseen Suomessa sekä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9485365?lang=fi

PROJEKTITYÖNTEKIJÄ: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9485375?lang=fi

——————————————————————————————

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Suomen Klubitalot ry:n kuuluu 23 Suomessa toimivaa Klubitaloa.

Suomen Klubitalot ry:n tehtävänä on:

  • Suomen Klubitalojen aseman vahvistaminen mielenterveystoimijoiden keskuudessa
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Jäsentalojen informoiminen sosiaali- ja terveyslakien ja säädösten muutoksista sekä vaikutuksista
  • Klubitalotoiminnan vaikuttavuudesta tiedottaminen
  • Yhteistyön tekeminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa
  • Klubitalojen toiminnan tukeminen ja toimintatapojen kehittäminen
  • Yhteneväisten laadun seurannan menetelmien ylläpitäminen ja levittäminen
  • Kansainvälinen yhteistyö

”Klubitalojen unelmana on, että mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi yhteiskunnassa arvostettu ja
tasavertainen ystävä, naapuri, työkaveri ja opiskelutoveri.”

 Sieppaa

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot sote- ja maakuntauudistuksessa
- Kuntoutujien kokemuksia ja toiveita (Esko Hänninen 2017)

 Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB