Verkon vahviste (2018-2020)

Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen (2018-2020) tarkoitus on turvata Suomen Klubitalot ry:lle voimavarat, jotta yhdistys kykenee toimintakykyisenä verkoston koordinaattorina tukemaan ja edistämään jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Hanke vahvistaa klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Verkon vahviste -hankkeen tavoitteet:

1. Vahvistetaan Klubitalojen kykyä vastata toimintaympäristön
muutoksiin:
1.1. Laaditaan ja toteutetaan viestintä- ja koulutussuunnitelma.
1.2. Tehostetaan valtakunnallista ja maakuntakohtaista vaikuttamistyötä.
1.3. Yhtenäistetään Klubitalojen osaamista ja voimavaroja.

2. Klubitalojen kehittämis- ja laatutyön tukeminen:
2.1. Laaditaan Suomen Klubitalot ry:lle 2020 –luvun strategia.
2.2 Tuotetaan suomalaisten Klubitalojen laatukäsikirja ja
omavalvontasuunnitelmien malli.
2.3 Sovitetaan yhteen klubitalotoimintoja SOTE-uudistuksen kanssa

3. Tehostetaan Klubitalojen digitalisaatiokehitystä:
3.1 IT- ja viestintäteknologian yhteishankintasuunnitelma Klubitaloille.
3.2. Teknisissä ratkaisuissa huomioidaan etäkokousten tarpeet.
3.3. Digitalisoitumista tehostamalla Klubitalot tarjoavat jäsenille oppimis-
ja osalllistumismahdollisuuksia

Yhteystiedot
Päivi Lepistö
Projektipäällikkö
p. 044 238 4802
paivi.lepisto(at)suomenklubitalot.fi

Peppi Laine
Projektisuunnittelija
p. 044 230 7089
peppi.laine(at)suomenklubitalot.fi

Verkon vahviste -hanke
Suomen Klubitalot ry
Asemamiehenkatu 4, 6. krs
00520 HELSINKI

Y-tunnus: 2035887-8

 

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB