Verkon vahviste (2018-2020)

Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen (2018-2020) tarkoitus on turvata Suomen Klubitalot ry:lle voimavarat, jotta yhdistys kykenee toimintakykyisenä verkoston koordinaattorina tukemaan ja edistämään jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Hanke vahvistaa klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeen tavoitteet:

1. Vahvistetaan Klubitalojen kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

2. Klubitalojen kehittämis- ja laatutyön tukeminen.

3. Tehostetaan Klubitalojen digitalisaatiokehitystä.

Hanke käynnistyy huhti-toukokuussa 2018.

Verkon -vahviste -hankkeen projektipäälliköksi on valittu Päivi Lepistö (YTM, KTK) ja projektityöntekijäksi Petrina ”Peppi” Laine (sosionomi AMK, muotoilun ja taiteen kandidaatti).

Yhteystiedot
Päivi Lepistö
Projektipäällikkö
p. 044 238 4802
paivi.lepisto(at)suomenklubitalot.fi

Peppi Laine
Projektisuunnittelija
p. 044 230 7089
peppi.laine(at)suomenklubitalot.fi

Verkon vahviste -hanke
Suomen Klubitalot ry
Asemamiehenkatu 4, 6. krs
00520 HELSINKI

Y-tunnus: 2035887-8

 

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB