Verkon vahviste (2018-2020)

Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen (2018-2020) tarkoitus on turvata Suomen Klubitalot ry:lle voimavarat, jotta yhdistys kykenee toimintakykyisenä verkoston koordinaattorina tukemaan ja edistämään jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Hanke vahvistaa klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

 

Verkon vahviste -hankkeen tavoitteet

1 Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n strategiatyön koordinointi
1.1 Laaditaan Suomen Klubitalot ry:lle strategia
1.2 Todennetaan Klubitalojen vaikuttavuutta
1.3 Tuotetaan suomalaisten Klubitalojen laatukäsikirja

2 Vahvistetaan Klubitalojen toimintakykyä
2.1 Yhtenäistetään Klubitalojen osaamista ja voimavaroja
2.2 Kartoitetaan Klubitalojen koulutustarpeet ja koordinoidaan koulutusta
2.3 IT- ja viestintäteknologian ratkaisujen selvittäminen

3 Klubitalotoiminnan tunnettuuden lisääminen
3.1 Viestinnän kehittäminen: Viestintäsuunnitelma ja somestrategia
3.2 Vaikuttamistyö ja verkostoituminen
3.3 Suotuisien edellytysten luominen uusien Klubitalojen perustamiseksi 2020-luvulla


Yhteystiedot

Päivi Lepistö
Projektipäällikkö
p. 044 238 4802
paivi.lepisto(at)suomenklubitalot.fi

Peppi Laine
Projektisuunnittelija
p. 044 230 7089
peppi.laine(at)suomenklubitalot.fi

Verkon vahviste -hanke
Suomen Klubitalot ry
Asemamiehenkatu 4, 6. krs
00520 HELSINKI

Y-tunnus: 2035887-8

 

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB