Verkon vahviste (2018-2020)

Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen (2018-2020) tarkoitus on turvata Suomen Klubitalot ry:lle voimavarat, jotta yhdistys kykenee toimintakykyisenä verkoston koordinaattorina tukemaan ja edistämään jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Hanke vahvistaa klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteet:

1. Vahvistetaan Klubitalojen kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

2. Klubitalojen kehittämis- ja laatutyön tukeminen.

3. Tehostetaan Klubitalojen digitalisaatiokehitystä.

Hanke käynnistyy huhtikuussa 2018.