Siirtymätyöohjelma

Klubitalojen siirtymätyö-ohjelma
Klubitalojen jäsenille etsitään osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta siirtymätyöohjelman avulla. Siirtymätyö on yleensä suoritustason työtä, jonka pystyy oppimaan paikan päällä. Työntekijä tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja työstä maksetaan normaali palkka. Klubitalon ohjaaja vastaa työhön perehdytyksestä ja antaa kuntoutujalle tukea työjakson aikana. Ohjaaja myös paikkaa tarvittaessa mahdollisia poissaoloja. Yhden siirtymätyöjakson päättymisen jälkeen työtä jatkaa toinen Klubitalon jäsen. Näin mahdollisimman moni kuntoutuja pääsee hyötymään siirtymätyöstä.

”Siirtymätyöhön osallistuminen oli erittäin miellyttävä kokemus, sain tehdä monipuolisia työtehtäviä, koin itseni merkitykselliseksi ja sain paljon itseluottamusta.”
– Lahden Klubitalon jäsen

Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa Klubitalon jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia myös ponnahduslautana takaisin työelämään.

Yhteistyö Klubitalon kanssa tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta konkreettisella tavalla. Suomen Klubitalot tekevät yhteistyötä jo yli neljänkymmenen eri työnantajan kanssa.

”Siirtymätyö näyttää palvelevan hyvin henkilön kuntoutumista. Osallistujien vastausten mukaan tuloksena on usein kohentunut fyysinen ja psyykkinen kunto sekä lisääntynyt motivaatio palata muodossa tai toisessa työelämään tai jatkamaan vähäisiksi jääneitä opintoja.”
– Siirtymätyö ja sen vaikutukset. RAY:n avustustoiminnan raportteja 11. Saloviita & Pirttimaa, 2004.