Projektit

Arto-hanke 2013-2016
ARTO -hanke on RAY:n rahoittama Suomen Klubitalot ry:n hanke. ARTO-hankkeen päätavoitteena oli kehittää yhtenäinen seuranta- ja arviointimalli Suomen Klubitaloille.  Hankkeen myötä on otettu käyttöön jäsenrekisteri- /tilastointiohjelmisto Salesforce Klubitaloilla. Salesforcen avulla on saatu yhtenäistettyä Klubitalojen tilastointikäytännöt siten, että Klubitalojen toiminnoista saadaan vertailukelpoista määrällistä tietoa. Vuonna 2016 Salesforce oli käytössä 23 eri Klubitalolla. Tämän lisäksi hankkeessa on tehty kaikille Klubitaloille yhteiset jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt, joilla saadaan kerättyä vertailukelpoista laadullista tietoa Klubitalojen toiminnoista.

ARTO -hankkeen avulla on julkaistu mielenterveyspolitiikan asiantuntija Esko Hännisen toimittama Mieleni minun tekevi – Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa -kirja, joka on läpileikkaus Klubitalomallista, Suomen Klubitalojen historiasta, käytänteistä ja tulevaisuudesta.

Klubitaloverkoston laatuprojekti 2006-2009
Klubitaloverkoston laatuprojektin toiminta päättyi 31.3.2010. Laatuprojekti oli RAY:n rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena oli parantaa Klubitalojen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä sekä tunnettuutta. Projektin kannalta tärkeää oli myös Klubitalojen keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen. Projekti osallistui kansainvälisiin Klubitalo-seminaareihin ja teki yhteistyötä muiden maiden Klubitalojen ja klubitaloverkostojen kanssa. Projektin kohderyhmiä olivat Suomessa toimivat Klubitalot, niiden jäsenistö ja henkilöstö sekä työnantajat, oppilaitokset, päättäjät sekä muut mielenterveyspalveluiden tuottajat ja järjestöt.

Klubitaloverkoston laatuprojektin loppuraportti

Lisätietoja projektin tuloksista voi tiedustella:
Projektipäällikkö Ville Grönberg
Terveyden ja hyvinvoinin laitos (THL), Osallisuus ja esteettömyys -yksikkö
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi, puh. 020-610 7130

ELECT-projekti
Suomen Fountain House -Klubitalojen verkostoyhdistys on mukana STAKESin koordinoimassa kansainvälisessä ELECT-hankkeessa. Elect-projekti (European Learning Communities for People with Mental Illness) kehittää yhteisöllisiä opiskelumuotoja mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla ja edistää kuntoutujien osallistumista ammattiin valmistavaan koulutukseen sekä työelämään. Lisätietoja osoitteesta www.elect-project.eu

Suomen Fountain House -Klubitalojen verkostoyhdistys on julkaissut Suomen kielellä ELECT-hankkeessa tuetetun ”Manual for Study support” -teoksen. ”Käsikirja mielenterveyskuntoutujien opiskelun tukemiseen” on ladattavissa täältä 15.4.2010 alkaen. Suomen kielinen versio on tuotettu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyökeskus CIMOn tuella.