Linkit

Linkit

www.facebook.com/suomenklubitalot
Suomen Klubitalot ry:n Facebook-sivut

www.iccd.org
Clubhouse International

www.epcd.info
Clubhouse Europe

www.fountain-house.dk
Tanskan Klubitaloverkosto

www.fontenehuset.no
Norjan Klubitaloverkosto

www.sverigesfontanhus.se
Ruotsin Klubitaloverkosto

www.kgeysir.is
Klubitalo Islannissa

www.soste.fi
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. Suomen Klubitalot ry on SOSTE ry:n jäsen

www.vates.fi
Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi

www.elect-project.eu
Stakesin aikoinaan koordinoima hanke, joka kehittää Klubitalojen tuetun koulutuksen toimintaa Euroopassa

www.mielenavain.fi
Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke

www.kokemusasiantuntija.fi
KoKoa ry (Koulutetut kokemusasiantuntijat ry)

www.mielenterveyshelmi.fi
Mielenterveysyhdistys HELMI ry

www.finfami.fi
Omaiset mielenterveystyön tukena ry

alueuudistus.fi
Infoa valtakunnallisesta sote- ja aluehallintouudistuksesta