Laatuprojekti 2006-2010

Klubitaloverkoston laatuprojektin toiminta päättyi 31.3.2010. Laatuprojekti oli RAY:n rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena oli parantaa Klubitalojen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä sekä tunnettuutta. Projektin kannalta tärkeää oli myös Klubitalojen keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen. Projekti osallistui kansainvälisiin Klubitalo-seminaareihin ja teki yhteistyötä muiden maiden Klubitalojen ja klubitaloverkostojen kanssa. Projektin kohderyhmiä olivat Suomessa toimivat Klubitalot, niiden jäsenistö ja henkilöstö sekä työnantajat, oppilaitokset, päättäjät sekä muut mielenterveyspalveluiden tuottajat ja järjestöt.

Lisätietoja projektin tuloksista voi tiedustella:
Projektipäällikkö Ville Grönberg
Terveyden ja hyvinvoinin laitos (THL), Osallisuus ja esteettömyys -yksikkö
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi, puh. 020-610 7130