Laadunarviointi (akkreditointi)

Klubitalojen kansainväliset laatusuositukset luovat pohjan Klubitalojen laadunarvioinnille Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen (Clubhouse Inernational) sertifiointiprosessissa. Jos talo toimii laatusuositusten mukaisesti, se saa sertifikaatin toiminnastaan. Laatusuositukset ohjeistavat talon toiminnan sisältöä, henkilösuhteita, työllistymisohjelmaa ja niin edelleen.

Käytännössä laadunarviointi tarkoittaa ensin syvällistä itsearviointia ja sitten ulkopuolisen laadunarvioitsijaparin (työntekijä + jäsen) käyntiä Klubitalolla ja heidän näkemyksen ja palautteen saamista toiminnasta. Taustalla laadunarviointiprosessista pitää huolen Clubhouse International.

”Klubitalojen toimintaperiaatteet on kuvattu 37 standardissa. Juuri ne tekevät Klubitaloista Klubitaloja riippumatta siitä, missä päin maailmaa ne ovat ja mitä kieltä niissä puhutaan. Ne ovat perustana Klubitalokulttuurille, joka erottaa meidät muista toimijoista. Tästä syystä on tärkeää, että arvioimme omaa toimintaamme säännöllisesti suhteessa standardeihin. Näin tulemme tietoisiksi omista vahvuuksista ja puutteistamme sekä toiminnan kehittämismahdollisuuksia.”
– Mikko Huttunen, Helsingin Klubitalo

Tutustu Helsingin Klubitalon ylläpitämään LaadunArviointiBlogiin TÄSTÄ.