Klubitalokoulutus

Klubitalokoulutus
Helsingin Klubitalo toimii Clubhouse Internationalin hyväksymänä Klubitalojen kansainvälisenä koulutuskeskuksena.Koulutuskeskuksia on yhteensä kymmmenen ja niistä kaksi sijaitsee Euroopassa (Helsinki ja Lontoo). Koulutuskeskukset järjestävät Klubitalojen jäsenille, työntekijöille ja sidosryhmille Klubitalon toimintaperiaatteisiin perehdyttävää koulutusta.

Helsingin Klubitalo järjestää yleensä yhden kolmen viikon koulutuksen vuodessa. Lisäksi voidaan pitää esimerkiksi viikon kestäviä siirtymätyökoulutuksia, jos kiinnostuneita on riittävästi.

Lisätietoja kolmen viikon  Klubitalokoulutuksesta
Kolmen viikon Klubitalokoulutuksen tavoitteita ovat:
• ymmärtää työpainotteisen päivän merkitys kuntoutuksessa
• pystyy soveltamaan Klubitalomallin periaatteita
• oivaltaa laadunvarmistuksen merkitys Klubitalomallin kehittämisessä
• kiinnostuu kehittämään oman Klubitalon toimintaa ja saada siihen ideoita
• nähdä siirtymätyön ja työllistymisen merkitys jäsenten palaamisessa yhteiskuntaan
• auttaa ymmärtämään Klubitalon päätöksentekokulttuuria ja hallintoa osana kehittyvää Klubitaloa

Miten tavoitteeseen päästään?
• koulutuksen aikana osallistutaan eri yksiköiden työpainotteiseen päivään
• käydään päivittäin pienryhmäkeskusteluja
• paneudutaan kunkin Klubitalon kehittämissuunnitelmaan (action plan)
• sovitaan alustava ajankohta koulutuskeskuksen edustajien seurantakäynnille koulutuksessa olleelle Klubitalolle. käynnin tarkoituksena on käydä läpi, kuinka kehittämissuunnitelma on toteutunut, ja tukea valmistautumista sertifiointiin

Majoittuminen koulutuksen aikana
• kukin koulutukseen osallistuva taho huolehtii itse majoituksen järjestämisestä ja maksuista
• Helsingin Klubitalolta saa tarvittaessa vinkkejä eri vaihtoehdoista

Kenelle Klubitalokoulutus on tarkoitettu?
• koulutusryhmän muodostavat Klubitalon jäsen ja henkilökunnan edustaja
• aloittavan Klubitalon ryhmässä on lisäksi Klubitalon johtaja
• kolmannelle viikolle osallistuu Klubitalon hallinnon edustaja
• mikäli Klubitalon johtaja on jo käynyt kolmen viikon koulutuksen, hän voi osallistua viimeisen viikon koulutukseen

Mitä koulutus maksaa?
• aloittavilla Klubitaloilla 4250 €
• jo kolmen viikon koulutukseen osallistuneelle Klubitalolle 3000 €

Helsingin Klubitalon Koulutustiimi vastaa koulutusjaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisätietoja saa Helsingin Klubitalon apulaisjohtaja Miia Oijennus ja johtaja Marjukka Friman- Reinikalta.

Yhteystiedot
Helsingin Klubitalo
Hämeentie 54, 00500 Helsinki, Finland
Puh. 09-728 8550
www.helsinginklubitalo.org
E-mail: toy@helsinginklubitalo.org tai miia.oijennus@helsinginklubitalo.org tai marjukka.friman@helsinginklubitalo.org