Klubitalon perustaminen

Klubitalon perustaminen
Suomessa Klubitalojen toimintaa rahoittavat pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja kunnat. Suomessa on tällä hetkellä 23 Klubitaloa, joista kaikki saavat toimintaansa STEA:n avustusta.

Suomessa uuden Klubitalon toiminta käynnistyy usein STEA:n kolmivuotisen projektirahoituksen turvin. Tämän jälkeen on mahdollista hakea vuosittaista kohdennettua toiminta-avustusta jatkoa varten. STEA edellyttää, että kunta/kunnat osallistuvat jo klubitalotoiminnan käynnistysvaiheen rahoitukseen. Kunnan mukanaolo hankkeessa takaa Klubitalolle hyvät edellytykset jatkaa toimintaansa projektivaiheen jälkeen. Kuntarahan lisäksi STEA arvioi onko paikkakunnalle tarpeen perustaa uutta Klubitaloa vai onko alueella jo tarpeeksi vastaavia palveluita. Lisäksi STEA kiinnittää huomiota siihen millaiset yhteydet Klubitalolla on alueen muihin mielenterveystyön toimijoihin.

Miksi kunnan kannattaa osallistua Klubitalotoiminnan rahoittamiseen?
Kunnan kannalta Klubitalotoiminnan rahoittaminen on järkevää, koska Klubitalotoimintaan osallistumisen on todettu vähentävän mielenterveyskuntoutujien sairaalajaksoja sekä jaksojen pituutta. Rahoittajan kannalta merkittävää on myös se, että toiminta perustuu laatusuosituksille, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Lisäksi Klubitalot ylläpitävät tarkkoja toimintatilastoja.

Laatusuosituksiin perustuva Klubitalotoiminta on asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista. Se lisää kuntoutujien osallisuutta yhteiskunnan toimintaan ja auttaa löytämään omia voimavaroja. Kuntoutujalle Klubitalo tarjoaa monipuolista tukea arkielämään, ihmissuhteisiin ja työllistymiseen.

• STEA:n avustukset – www.stea.fi
• Ota yhteyttä naapurikaupungin Klubitaloon ja tutustu toimintaan.

Kun ihmisen mielenterveys järkkyy, hänen ongelmansa alkavat kasautua. Työttömyys, asunnottomuus, köyhyys, terveyden horjuminen ja yksinäisyys seuraavat kylkiäisinä. Omaiset tuntevat voimattomuutta vaikean sairauden edessä.Tällaisena hetkenä on tärkeätä, että sairastunutta kohdellaan tasa-arvoisena yhteiskunnan kansalaisena, joka tulee kuulluksi ja jonka oikeuksia kunnioitetaan. Ennen hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista kaikki mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat olivat satunnaisen armeliaisuuden kohteita, ja heidän tuli osoittaa kiitollisuutta hyväntekijöilleen. Onneksi nyt on toisin, kiitos modernin sosiaalipolitiikan! Klubitalotoiminnan tärkeä periaate on tasa-arvo. Ihminen kohdataan aina silmien tasalla. Tätä periaatetta me puolustamme ja tätä viestiä me viemme ihmisten pariin.
– Päivi Lipponen, kansanedustaja, Helsingin Klubitalot ry:n hallituksen puheenjohtaja