Klubitalotietoa

Mikä on Klubitalo?
Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen Klubitalojen toimintamalliin, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään.

”Klubitalo on minulle tärkeä paikka, jonne voin aina tulla omana itsenäni. Olen
saanut tukea, ystäviä ja vertaisia. Klubitalolla on yhteisen olemisen ja tekemisen
meininki, tunnelma jollaista en ole muualta löytänyt.”
– Suvimäen Klubitalon jäsen

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille. Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Kaikki Klubitalon ylläpitämiseen liittyvä työ pyritään tekemään yhdessä jäsenten ja palkatun henkilökunnan voimin. Henkilökunta valmentaa, tukee ja ohjaa, ei tee puolesta. Lisäksi Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus osallistua sekä kotimaisen että kansainvälisen klubitaloverkoston toimintaan. Klubitalolta jäsenet saavat tukea opiskeluun ja työllistymiseen.

Suomessa toimii 23 Klubitaloa, joissa on 6000 jäsentä, joista noin 3000 aktiivijäsentä. Suomen Klubitalot toimivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja kuntien tuella.

”Klubitalolla minulla on mielekästä työtä melkein joka päivälle. En ole tarvinnut psykiatrisia terveyspalveluja moneen vuoteen. Nykyään minulla on ystäviä ympäri maailmaa. Ja ennen kaikkea paikka mihin voi mennä, melkein milloin vaan, missä sinua autetaan, kuunnellaan, tuetaan ja ymmärretään.”
Hämeen Klubitalon jäsen

Klubitalon jäseneksi?
Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Poissaolot ja niiden pituus eivät vaikuta jäsenyyteen vaan jäsen voi palata milloin tahansa Klubitalolle. Jäsenyydestä kiinnostuneet henkilöt voivat kysyä lisätietoa omalla paikkakunnalla tai lähialueella sijaitsevasta Klubitalosta.

Klubitalojen unelma
Mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi arvostettu ja tasavertainen kansalainen, ystävä, naapuri, työkaveri tai opiskelutoveri.

”Käyn Klubitalolla kahdesta syystä: saan ystäviä, hyvän päivärytmin, opin uusia asioita ja taitoja ja osallistun kaikenlaisiin koulutuksiin. Toisaalta työpanokseni on tärkeä Klubitalolle ja pystyn auttamaan muita kaltaisiani kuntoutujia”.
– Lahden Klubitalon jäsen