Hallitus

Suomen Klubitalot ry:n hallitus
Suomen Klubitalot ry:n hallitus valitaan vaaleilla vuosikokouksen yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä 4-12 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, joista vähintään 2/3 valitaan eri klubitaloyhdistysten jäsenten ja enintään 1/3 henkilökunnan tai Klubitalon hallituksen piiristä. Hallituksessa voi olla jäsenenä samasta yhteisöstä enintään kaksi (2) henkilöä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan mikäli mahdollista kustakin jäsenenä olevasta Klubitalosta vuorovuosin.

Hallituksen kokoonpano 30.3.2017-

Puheenjohtaja:
Mikko Heino, Näsinkulman Klubitalo

Hallituksen jäsenet:
Varapuheenjohtaja Lahja Leiviskä, Klubitalo Pönkkä
Sihteeri Jussi Kokkonen, Lahden Klubitalo
Sihteeri Pauli Löija, Helsingin Klubitalo
Rahastonhoitaja Aki Laitinen, Itä-Helsingin Klubitalo
Piritta Laiti, Klubitalo Pönkkä
Anneli Tiililä, Näsinkulman Klubitalo
Anna Fagerlund-Savisaari, Näsinkulman Klubitalo
Anne Kivinen, Lahden Klubitalo
Susanna Valtanen, Porin Klubitalo
Antti Lahti, Suvimäen Klubitalo
Suvi Kontio, Suvimäen Klubitalo

Hallituksen varajäsenet:
Heidi Kujantola-Noronen, Näsinkulman Klubitalo
Reijo Ruponen, Itä-Helsingin Klubitalo
Ritva Kokkonen ja Henri Koljonen, Lahden Klubitalo
Tuula Pietiläinen ja Juhani Kemppainen, Klubitalo Tönäri
Jarkko Valkeapää, Porin Klubitalo
Anna Jokela ja Tuomo Suonia, Suvimäen Klubitalo

Suomen Klubitalot ry:n yhteistyöasiamies:
Esko Hänninen, sosiaali- ja mielenterveyspolitiikan asiantuntija