Arto-hanke 2013-2016

ARTO -hanke (2013-2016) oli RAY:n rahoittama Suomen Klubitalot ry:n hanke. ARTO-hankkeen päätavoitteena oli kehittää yhtenäinen seuranta- ja arviointimalli Suomen Klubitaloille.  Hankkeen myötä on otettu käyttöön jäsenrekisteri- /tilastointiohjelmisto Salesforce Klubitaloilla. Salesforcen avulla on saatu yhtenäistettyä Klubitalojen tilastointikäytännöt siten, että Klubitalojen toiminnoista saadaan vertailukelpoista määrällistä tietoa. Vuonna 2016 Salesforce oli käytössä 23 eri Klubitalolla. Tämän lisäksi hankkeessa on tehty kaikille Klubitaloille yhteiset jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt, joilla saadaan kerättyä vertailukelpoista laadullista tietoa Klubitalojen toiminnoista.

ARTO -hankkeen avulla on julkaistu mielenterveyspolitiikan asiantuntija Esko Hännisen toimittamat Mieleni minun tekevi – Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa -kirja, joka on läpileikkaus Klubitalomallista, Suomen Klubitalojen historiasta, käytänteistä ja tulevaisuudesta, sekä Klubitalot sote- ja maakuntauudistuksessa – Kuntoutujien kokemuksia ja toiveita -esite.